Záhorské sady – Radové domy v obytnej zóne – RRD V.

Záhorské sady – Radové domy v obytnej zóne – RRD V.

Miesto stavby: Záhorské sady

Investor stavby:     TIRRELLUS a.s., Bratislava
Projektant stavby:    MOROCZTACOVSKY, s.r.o.

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image