"Záhorské sady" - Radové domy v obytnej zóne - RRD 2. etapa

"Záhorské sady" - Radové domy v obytnej zóne - RRD 2. etapa

Miesto stavby: Záhorská Bystrica, Bratislava

Investor stavby:     Tirrellus, a.s., Bratislava
Projektant stavby:     OFFICE110 architekti s.r.o., Bratislava

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image