Úprava areálu Tesla VÚST na Moldavskej Košice

Úprava areálu Tesla VÚST na Moldavskej Košice

Miesto stavby: Košice

nvestor stavby:     CMT - Real, s.r.o.
Projektant stavby:     Arch.Desing Slovakia s.r.o.

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image