SOŠ strojnícka - rekonštrukcia telocvične a spojovacej chodby Bánovce nad Bebravou

SOŠ strojnícka - rekonštrukcia telocvične a spojovacej chodby Bánovce nad Bebravou

Miesto stavby: Bánovce nad Bebravou

Investor stavby:     SOŠ strojnícka, Bánovce nad Bebravou
Projektant stavby:     KOVO TOP, s.r.o.

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image