SOŠ strojnícka BnB – rekonštrukcia dielní

SOŠ strojnícka BnB – rekonštrukcia dielní

Miesto stavby: Bánovce nad Bebravou

Investor stavby: Trenčiansky samosprávny kraj
Projektant stavby: Ing. Róbert Kováčik

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image