Sky Park - NKP Jurkovičova telpáreň Bratislava

Sky Park - NKP Jurkovičova telpáreň Bratislava

Miesto stavby: Bratislava

Investor stavby:     AKY PARK OFFICES s.r.o., Bratislava
Projektant stavby:     PAMARCH, s.r.o.

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image