Rekonštrukcia streš. krytiny a odkvap. systému

Rekonštrukcia streš. krytiny a odkvap. systému

Miesto stavby: Bzince pod Javorinou

Investor stavby: Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA
Projektant stavby: Arch Konstrukt s.r.o.

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image