Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa a zosilnenie portikusu

Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa a zosilnenie portikusu

Miesto stavby: Zemianske Podhradie

Investor stavby: Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie
Projektant stavby: ARCHICO s.r.o.

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image