Prístavba a prestavba školskej jedálne

Prístavba a prestavba školskej jedálne

Miesto stavby: Nitrianske Pravno

Investor stavby:     Obec Nitrianske Pravno
Projektant stavby:     Ing. Martin Jahodník INPOSTAV

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image