Nájomný bytový dom Dolné Vestenice, BD "A" a "B" - 32 b.j.

Nájomný bytový dom Dolné Vestenice, BD "A" a "B" - 32 b.j.

Miesto stavby: Dolné Vestenice

Investor stavby:     Obec Dolné Vestenice
Projektant stavby:     Varga projekt s.r.o., Prievidza

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image