Nájomný bytový dom BD "C" - 16 b.j., prípojky inžinierskych sietí  Dolné Vestenice

Nájomný bytový dom BD "C" - 16 b.j., prípojky inžinierskych sietí Dolné Vestenice

Miesto stavby: Dolné Vestenice

Investor stavby:     Obec Dolné Vestenice
Projektant stavby:     Varga projekt s.r.o., Prievidza

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image