Modernizácia a obnova budovy Mestského úradu

Modernizácia a obnova budovy Mestského úradu

Miesto stavby: Nováky

Investor stavby:     Ministrerstvo obrany SR, Bratislava
Projektant stavby:     Ing. Roman Čislák

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image