Košice Bývanie - I.etapa, OS HB1, HB2, HB3, Košice

Košice Bývanie - I.etapa, OS HB1, HB2, HB3, Košice

Miesto stavby: Košice

Investor stavby:     eMeM spol. s.r.o., Bratislava
Projektant stavby:     VALLO SADOVSKÝ ARCHITECTS

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image