Hronsek – rekonštrukcia a modernizácia strelnice

Hronsek – rekonštrukcia a modernizácia strelnice

Miesto stavby: Hronsek

Investor stavby: Ministerstvo obrany SR
Projektant stavby: LD PROJEKT s.r.o.

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image