Dostavba nemocnice v Bojniciach - Okresná hygienická stanica

Dostavba nemocnice v Bojniciach - Okresná hygienická stanica

Miesto stavby: Bojnice

Investor stavby:     NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach pre Štátny zdravotný ústav Prievidza
Projektant stavby:     Zdravoprojekt, Bratislava

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image