Rekonštrukcia Ekonomickej fakulty UMB, Banská Bystrica

Rekonštrukcia Ekonomickej fakulty UMB, Banská Bystrica

Miesto stavby: Banská Bystrica

Investor stavby:     Rektorát UMB, Banská Bystrica

Projektant stavby:     MV staving, a.s.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image