Rekonštrukcia a nadstavba budovy OÚ pre účely sociálneho bývania

Rekonštrukcia a nadstavba budovy OÚ pre účely sociálneho bývania

Miesto stavby: Ráztočno

Investor stavby:     obec Ráztočno
Projektant stavby:     MV staving, a.s.

Latest Tips & Tricks About Baby CareCredibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Kontaktné informácie

MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
97101 Prievidza

Mail: mvstaving@mvstaving.sk
Telefón: +421 46 542 5387
                +421 46 542 6487

Image