profil firmystavebná činnosťprenájom mechanizmovreferenčné stavbyhotelová činnosťprojektová činnosťkontaktygdpr  

Stavebná činnosť

Stavby podľa Vašich želaní

MV staving, a.s. je firma, ktorá v roku 1990 nadviazala na bohaté tradície stavebníctva na hornej Nitre výhodným združením erudovaných súkromných technických subjektov. Ponúka komplexné stavebné, projektové a technické práce súvisiace s dodávkou stavieb všetkého druhu, vrátane prípravy územia.

Činnosť stavebnej firmy je zameraná na:
- občianske stavby - zdravotnícke zariadenia, administratívne budovy, obchody, hotely, banky a podobne, vrátane drobnej architektúry exteriérov,
- bytové stavby - bytové domy včítane doplňujúcej občianskej vybavenosti, zatepľovanie stavieb
- priemyselné stavby - v rozsahu novej výstavby, prípadne obnovy základných prostriedkov.

Naša firma využíva osvedčené klasické metódy v súčinnosti s najnovšími technologickými a vedeckými poznatkami v odbore pozemného stavebníctva, ktoré aplikuje v konkrétnom návrhu a v každodennej praxi.

Významnou špecializáciou je zameranie na monolitické konštrukcie zo železobetónu. Na tieto práce je firma zodpovedne vybavená technicky aj profesne. Doterajšie realizačné výsledky, skúsenosti technikov a pracovníkov firmy dávajú záruky splnenia aj tých najnáročnejších požiadaviek.

Pri dodávkach stavieb na kľúč firma zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov a kompletnú inžiniersku činnosť na požiadanie objednávateľa. Vo výrobnom procese a v skladovom hospodárstve je dovolené pracovať a nakupovať len materiály dokladované certifikátom kvality.

Údaje o strojovom a technickom vybavení firmy

Pre potreby stavebnej výroby firma disponuje nasledovnými ľahšími a ťažkými mechanizmami, stavebným zariadením a prístrojovým vybavením:

- autožeriav 1 ks
- rýpadlo Hidromek 1 ks
- výškový žeriav 1 ks
- nákladné automobily 4 ks
- autobus + prívesný vozík 1 ks
- mikrobus VW 3 ks
- UNC 2 ks
- stavebný výťah 4 ks
- kompresor 2 ks
- vibračný valec 1 ks
- mobilné bunky 8 ks
- mobilné umyvárky 2 ks
- čerpadlo na prepravu hmôt 1 ks
- ohybáreň železa 1 ks

Iné menšie prístrojové vybavenie: búracie kladivá, vŕtačky, píly, brúsky, meracie prístroje, vysávače, miešadlá, zváračky, rezačky dlažby, rezačky drážok, lešenie (8 sád), debnenie (4 000 m2)

Garážovanie, údržba všetkých zariadení ako aj skládky lešenia a debnenia sú zabezpečené na stavebnom dvore v Prievidzi. V priestoroch prevádzky firma disponuje stolárskou dielňou, mech. dielňou, zámočníckou dielňou, priestormi na prípravu betonárskej ocele - viazanie, ohýbanie, ďalej priestormi na skladovanie stavebného materiálu.

 

   

C MV staving, a.s., 2008-2018