profil firmystavebná činnosťprenájom mechanizmovreferenčné stavbyhotelová činnosťprojektová činnosťkontaktygdpr  

Referenčné stavby

Rekonštrukcia Ekonomickej fakulty UMB, Banská Bystrica
Miesto stavby: Banská Bystrica
Investor stavby: Rektorát UMB, Banská Bystrica
Projektant stavby: MV staving, a.s.
Galéria:


Fakulta financií UMB, Banská Bystrica
Miesto stavby: Banská Bystrica
Investor stavby: Rektorát UMB, Banská Bystrica
Projektant stavby: MV staving, a.s.
Galéria:


Rekonštrukcia kultúrneho domu F. Madvu v Prievidzi
Miesto stavby: Prievidza
Investor stavby: Mesto Prievidza
Projektant stavby: i. t. PROJEKT, Prievidza
Galéria:


Taviareň Al zliatin
Miesto stavby Prievidza
Investor stavby: Industrial, a.s., Trnava
Projektant stavby: INPRO, Prievidza
Galéria:


Výrobný objekt D - VOP Nováky
Miesto stavby: Nováky
Investor stavby: VOP 015 Nováky
Projektant stavby: Noving, Nováky
Galéria:


Dostavba nemocnice v Bojniciach - Okresná hygienická stanica
Miesto stavby: Bojnice
Investor stavby: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
pre Štátny zdravotný ústav Prievidza
Projektant stavby: Zdravoprojekt, Bratislava
Galéria:


Pastoračné centrum s kostolom sv. Terézie z Lisieux v Prievidzi
Miesto stavby: Prievidza
Investor stavby: Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Prievidza-Zapotôčky
Projektant stavby: S-PROJEKT združenie, Žilina
Galéria:


SOCIÁLNE BÝVANIE, Ciglianska 2, Prievidza
Miesto stavby: Prievidza
Investor stavby: Mesto Prievidza
Projektant stavby: APK Bratislava
Galéria:


Rekonštrukcia Horského hotela Remata
Miesto stavby: Remata, k.ú. Ráztočno, okres Prievidza
Investor stavby: MV staving, a.s.
Projektant stavby: MV staving, a.s.
Galéria:


Zatepľovanie bytových domov, sídlisko Zapotôčky, Prievidza
Miesto stavby: Prievidza
Investor stavby: OSBD Prievidza
Projektant stavby: VVUPS - NOVA, Bratislava
Galéria:


Administratívno-prevádzková budova a bytový súbor na Panónskej ceste, Bratislava
Miesto stavby: Bratislava
Investor stavby: VINTON INVESTMENT, s.r.o.
Projektant stavby: ARCHIKON, Košice
Galéria:


Podnikateľský inkubátor Handlová
Miesto stavby: Handlová
Investor stavby: Mesto Handlová
Projektant stavby: Ing. Arch. Imrich Pleidel
Galéria:


Obchodný dom Šala
Miesto stavby: Šala
Investor stavby: súkromný
Projektant stavby: Ing. Arch. Imrich Pleidel
Galéria:


Poliklinika KVP Košice
Miesto stavby: Košice
Investor stavby: súkromný
Projektant stavby: Rajnic Corporation, s.r.o., Bratislava
Galéria:


Poliklinika Betliarska Bratislava
Miesto stavby: Bratislava
Investor stavby: súkromný
Projektant stavby: Rajnic Corporation, s.r.o., Bratislava
Galéria:


Most Chalmová
Miesto stavby: Chalmová
Investor stavby: VÚC Trenčín
Projektant stavby: AD Prievidza s.r.o.
Galéria:


Farma dojníc a vnútrofaremné hnojisko
Miesto stavby: Malinová
Investor stavby: Vjarspol s.r.o., Nitrianske Pravno
Projektant stavby: Agrokontakt - Ing. M. Janek, Liptovský Hrádok 
Galéria:


Prestavba námestia Nitrianske Pravno
Miesto stavby: Námestie SNP, Nitrianske Pravno
Investor stavby: Obec Nitrianske Pravno
Projektant stavby: Ing. Arch. Jakuš Jozef, Ing. Arch. Grom Marian, Ing. Arch. Lučan Ján
Galéria:


Modernizácia obvodového plášťa a strechy a administratívnych priestorov + TÚ TESLA VÚST na Moldavskej 8/A v Košiciach, časť B, C, D
Miesto stavby: Košice
Investor stavby: CMT - Real, s.r.o., Bratislava
Projektant stavby: Arch. Desing Slovakia s.r.o
Galéria:


Nájomné bytové domy - II. Etapa (BD "E", BD "F") Nitrianske Pravno, lokalita Farské
Miesto stavby: Nitrianske Pravno
Investor stavby: Obec Nitrianske Pravno
Projektant stavby: Proma s.r.o., Žilina
Galéria:


Úprava areálu Tesla VÚST na Moldavskej Košice
Miesto stavby: Košice
Investor stavby: CMT - Real, s.r.o.
Projektant stavby: Arch.Desing Slovakia s.r.o.
Galéria:


Nájomný bytový dom Dolné Vestenice, BD "A" a "B" - 32 b.j.

Miesto stavby: Dolné Vestenice
Investor stavby: Obec Dolné Vestenice
Projektant stavby: Varga projekt s.r.o., Prievidza
Galéria:


Košice Bývanie - I.etapa, OS HB1, HB2, HB3, Košice
Miesto stavby: Košice
Investor stavby: eMeM spol. s.r.o., Bratislava
Projektant stavby: VALLO SADOVSKÝ ARCHITECTS
Galéria:


BD Domény, Idanská ul., Košice
Miesto stavby: Košice
Investor stavby: House development, s.r.o.
Projektant stavby: ARCHIKON - architektonická kancelária, Košice
Galéria:


Nájomné bytové domy - II. etapa BD "G" a "H" Nitrianske Pravno, lokalita Farské

Miesto stavby: Nitrianske Pravno
Investor stavby: Obec Nitrianske Pravno
Projektant stavby: Proma s.r.o., Žilina
Galéria:


Nájomný bytový dom BD "C" - 16 b.j., prípojky inžinierskych sietí  Dolné Vestenice

Miesto stavby: Dolné Vestenice
Investor stavby: Obec Dolné Vestenice
Projektant stavby: Varga projekt s.r.o., Prievidza
Galéria:


Obytný súbor Boháčky, Technická infraštruktúra, MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
Obchodný súbor: Príprava územia - II. Etapa

Miesto stavby: MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
Investor stavby: Tirrellus, a.s., Bratislava
Projektant stavby: Architekti Bobek Jávorka, s.r.o.
Galéria:


"Záhorské sady" - Radové domy v obytnej zóne - I. etapa, 2B sektor, Paradeiser, Petrova
Miesto stavby: Záhorská Bystrica, Bratislava
Investor stavby: Tirrellus, a.s., Bratislava
Projektant stavby: OFFICE110 architekti s.r.o., Bratislava
Galéria:
Modernizácia Hotela Remata
Miesto stavby: Remata, k. ú. Ráztočno, okres Prievidza
Investor stavby: MV staving, a. s.
Projektant stavby: MV staving, a. s.
Galéria:"Záhorské sady" - Radové domy v obytnej zóne - RRD 2. etapa
Miesto stavby: Záhorská Bystrica, Bratislava
Investor stavby: Tirrellus, a.s., Bratislava
Projektant stavby: OFFICE110 architekti s.r.o., Bratislava
Galéria:


"Záhorské sady" - Radové domy v obytnej zóne - RRD 3. etapa A
Reparcelizácia pozemkov 2016
Miesto stavby: Záhorská Bystrica, Bratislava
Investor stavby: Tirrellus, a.s., Bratislava
Projektant stavby: OFFICE110 architekti s.r.o., Bratislava
Galéria:


Rekonštrukcia kostola Sv. Jána Krstiteľa v Nitrianskom Pravne
Miesto stavby: Nitrianske Pravno
Investor stavby: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jána Krstiteľa
Galéria:


   

© MV staving, a.s., 2008-2018