profil firmystavebná činnosťprenájom mechanizmovreferenčné stavbyhotelová činnosťprojektová činnosťkontaktygdpr  

Projektová činnosť

Základnými činnosťami, ktoré zabezpečujeme je projektová príprava stavieb a inžinierska činnosť bytových a občianskych stavieb:

  • architektonické štúdie
  • vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie - od projektu pre územné konanie, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty stavieb, statické posudky
  • technický a autorský dozor pri realizácii stavieb
  • vypracovanie projektov skutočného vyhotovenia

Firma zabezpečuje komplexnú projektovú prípravu. Vzhľadom na rôznorodosť zákaziek, potrebu špeciálnych profesií zabezpečujeme v kooperácii s osvedčenými firmami.

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme celý komplex činností podľa povahy investície a potrieb zákazníkov:

  • odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti stavebníctva
  • inžinierska činnosť v rozsahu zabezpečenia projektu pre vyššieho dodávateľa

Referenčné stavby:

Rekonštrukcia Ekonomickej fakulty UMB, Banská Bystrica
Miesto stavby: Banská Bystrica
Investor stavby: Rektorát UMB, Národná 12, Banská Bystrica
Projektant stavby: MV staving, a.s.
Galéria:


Fakulta financií UMB, Banská Bystrica
Miesto stavby: Banská Bystrica
Investor stavby: Rektorát UMB, Národná 12, Banská Bystrica
Projektant stavby: MV staving, a.s.
Galéria:


Rekonštrukcia Horského hotela Remata
Miesto stavby: Remata, k.ú. Ráztočno, okres Prievidza
Investor stavby: MV staving, a.s.
Projektant stavby: MV staving, a.s.
Galéria:


Obchodná expozitúra SSE Žilina - pobočka Prievidza
Miesto stavby: Prievidza
Investor stavby: SSE Žilina
Projektant stavby: MV staving, a.s.

Rekonštrukcia a nadstavba budovy OÚ pre účely sociálneho bývania
Miesto stavby: Ráztočno
Investor stavby: obec Ráztočno
Projektant stavby: MV staving, a.s.

Rozšírenie výrobnej haly f. VEKATERM
Miesto stavby: Nitrianske Pravno
Investor stavby: VEKATERM Nitrianske Pravno
Projektant stavby: MV staving, a.s.

Autocentrum Partizánska cesta, Banská Bystrica
Miesto stavby: Banská Bystrica
Investor stavby: LION car s.r.o.
Projektant stavby: MV staving, a.s.

Olejové hospodárstvo - správa ciest Prievidza
Miesto stavby: Prievidza
Investor stavby: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Projektant stavby: MV staving, a.s.

   

C MV staving, a.s., 2008-2018