profil firmystavebná činnosťprenájom mechanizmovreferenčné stavbyhotelová činnosťprojektová činnosťkontaktygdpr  

Profil firmy

Stavby podľa Vašich želaní

MV staving, a.s. je firma, ktorá v roku 1990 nadviazala na bohaté tradície stavebníctva na hornej Nitre výhodným združením erudovaných súkromných technických subjektov. Ponúka komplexné stavebné, projektové a technické práce súvisiace s dodávkou stavieb, vrátane prípravy územia. Činnosť stavebnej firmy je zameraná na stavby občianske, bytové a priemyselné stavby.

Ďalšie aktivity firmy

Popri profilujúcej stavebno-projektovej činnosti (t.j. zaistenie stavieb až na kľúč) zaisťuje firma ďalšie doplňujúce činnosti a služby zákazníkom: obchodné, hotelové a prekladateľské.

Identifikačné údaje firmy

Názov MV staving, a.s.
Adresa sídla Hviezdoslavova 2
971 01 Prievidza
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa,
vložka č. 10055/R
IČO 36 298 972
DIČ 2020076652
IČ pre DPH SK2020076652
Bankové spojenie VÚB a.s., Prievidza, č. ú.: 1980307757/0200
Telefón 046 - 5425 387
046 - 5426 487
Fax 046 - 5426 616

História firmy

November 1989 politicky otvoril možnosti, pre súkromné podnikanie. V skutočnosti legislatíva a zabehnutá hospodárska mašinéria znemožňovala rozbeh súkromného podnikania.

Do obdobia týchto ťažkých politicko-hospodárskych podmienok spadá vznik terajšej akciovej spoločnosti MV staving Prievidza. Dňa 27. apríla 1990 svojím rozhodnutím vtedajší Miestny národný výbor v Nitrianskom Pravne udelil povolenie na poskytovanie služieb súkromnej osobe - Milanovi Vlnieškovi v stavebno-montážnych prácach a vo výrobe stavebných dielcov.

Na základe tohoto a iných oprávnení bola dňa 29. júla 1991 do podnikového registra Okresného súdu v Banskej Bystrici zapísaná firma Milan Vlnieška, stavebný podnikateľ, Nitrianske Pravno, IČO 10 888 110, ako právnická osoba. Predmet podnikania tejto firmy bol - výroba stavebných dielcov, stavebno-montážne práce a inžinierska činnosť. V tejto právnej forme firma podnikala do 30. novembra 1992, kedy vznikla verejná obchodná spoločnosť Milan Vlnieška a spol., Nitrianske Pravno, IČO 31 574 530. Premenou z verejnej obchodnej spoločnosti Milan Vlnieška a spol. vznikla dňa 1. októbra 1997 akciová spoločnosť MV staving Prievidza, IČO 36 298 972.

Za obdobie rokov od vzniku, si vybudovala firma s logom MV trvalé miesto na slovenskom stavebnom trhu. Z počiatočných nesmelých krokov, keď firma zamestnávala 5 pracovníkov sa spoločnosť vyprofilovala na jednu z popredných v prievidzskom okrese a podľa časopisu EUROSTAV v rebríčku TOP 100 najvýznamnejších slovenských podnikov na stavebnom trhu v roku 1998 sa umiestnila na 16. mieste.

  

V roku 2010 sme sa zúčastnili druhého ročníka súťaže DIAMANTY slovenského biznisu uverejnenom v časopise Profil. Umiestnili sme sa na 35. mieste z 270 kvalifikovaných malých a stredných firiem, ktorých tržby sa pohybovali od 2 do 20 miliónov eur za rok 2009.

Dlhoročná tradícia našej spoločnosti nás zaväzuje ku skvalitňovaniu služieb pre Vás, našich minulých, súčasných a budúcich zákazníkov.

Priemerné počty zamestnancov za r. 2011-2013

Priemerný počet zamestancov za roky 2011 - 2013 bol v našej spoločnosti 82.


r. 2011
r. 2012
r. 2013
- Vedenie spoločnosti
13
12
12
- Zamestnanci hotela REMATA
18
17
19
- Stavebná výroba
stavbyvedúci
4
5
4
majstri
2
2
-
murári
16
17
11
obkladači
1
1
1
tesári
4
3
2
stolári
-
-
-
železiari
-
-
-
sadrokartonisti
3
3
3
klampiari
-
-
-
montér VZT
1
1
-
zámočníci
4
2
4
maliari, natierači
3
3
3
šoféri
9
6
5
voda + ÚK
3
3
-
pomocní robotníci
13
8
4
stavebná výroba spolu
63
54
37
       
- Celkový počet zamestnancov
94
83
68
       

 

   

© MV staving, a.s., 2008-2018