profil firmystavebná činnosťprenájom mechanizmovreferenčné stavbyhotelová činnosťprojektová činnosťkontaktygdpr  

Kontakty

Adresa:
MV staving, a.s.
Hviezdoslavova 2
971 01 Prievidza


IČO: 36 298 972
DIČ: 2020076652
IČ pre DPH: SK2020076652
Spoločnosť MV staving, a.s. je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10055/R

Bankové spojenie:
VÚB a.s., Prievidza, č. ú.: 1980307757/0200

Tel.: 046 - 542 5387
Fax: 046 - 542 6616

Funkcia Meno Telefón Fax E-mail
Riaditeľ a.s. Ing. Maroš Vlnieška 046-5425387 046-5426616 vlnieskam@mvstaving.sk
Ekonomicko-obchodný námestník Ing. Jana Kratková 046-5425387 046-5426616 jkratkova@mvstaving.sk
Výrobno-technický námestník Róbert Kubala 046-5425387 046-5426616 rkubala@mvstaving.sk
Projektová činnosť Ing. Eva Vlniešková 046-5425387 046-5426616 evlnieskova@mvstaving.sk
Vedúci HSV strediska Ondrej Mráz 046-5422794
0908-112425
046-5426616 mraz@mvstaving.sk
Vedúci PSV strediska Vladimír Gašparovič 046-5422794
0905-524857
046-5426616 gasparovic@mvstaving.sk
Riaditeľ hotelovej divízie Ing. Miroslav Kratka 046-5470226
0907-295789
046-5471006 riaditel@hotel-remata.sk

 

   

© MV staving, a.s., 2008-2018