profil firmystavebná činnosťprenájom mechanizmovreferenčné stavbyhotelová činnosťprojektová činnosťkontaktygdprEUROFONDY  

EUROFONDY

Dostavba športovísk a modernizácia ubytovania Horského hotela Remata

 1. Názov projektu (PDF)

 2. Výzva na predkladanie ponúk (PDF)

 3. Zmluva o dielo (PDF)

 4. Zmluva na dodávku a montáž tovaru (PDF)

 5. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (PDF)

 6. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva (www)

 7. Operačný program – Štrukturálne fondy (www)

 8. Fotodokumentácia informačnej a pamätnej tabule ( foto )

 9. Fotodokumentácia z modernizácie hotela Remata
  SO 01-16 Zateplenie spojovacej chodby a schodiska (foto)
  SO 02 Rekonštrukcia ubytovania (foto)
  SO 06 Rekonštrukcia interiéru Gorelovky (foto)
  SO 28 Rekonštrukcia bazéna (foto)
  SO 29 Prístavba squashového ihriska (foto)

 

   

© MV staving, a.s., 2008-2018